Budimpešta - doček nove 2014.


 budimpesta

Termin: 31.12.2013./01.01.2014. godine

Cena: 2.800,00 din

Tip prevoza: Autobus

acrobatnovogodišnje putovanje - Budimpešta

1. DAN: VALJEVO – BUDIMPEŠTA
Sastanak učesnika putovanja u VALJEVU u 04:00 sati, na dogovorenom mestu. Polazak u 04:30 sati. Polazak iz BEOGRADA u 06:30 sati. Vožnja kroz Srbiju i Mađarsku do Budimpešte, sa kraćim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Budimpeštu. Panoramsko razgledanje grada: Budimski dvorac, Riblja kula, Citadela, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, crkva Matije Korvina. Nakon obilaska slobodno vreme za idividualne aktivnosti. Mogućnost fakultativne vožnje brodom po Dunavu. DOČEK NOVE 2014 GODINE.

2. DAN: BUDIMPEŠTA – VALJEVO
Polazak za Srbiju, dolazak na polazno odredište u prepodnevnim satima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Prevoz turističkim autobusima koji ispunjavaju sve uslove za bezbedan prevoz putnika;
- Panoramsko razgledanje grada;
- Usluge pratioca grupe (predstavnik agencije);
- Troškovi organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Fakultativne izlete i individualne troškove;
- Putno zdravstveno osiguranje (može se kupiti u agenciji).

NAČIN PLAĆANJA:
- 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pred putovanje.

NAPOMENA:
Program je rađen za min 40 putnika.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu,...) potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja TA"Europa travel" Valjevo licenca OTP 81/2013 od 24.09.2013. godine.

ZA OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA
"EUROPA TRAVEL" D.O.O. VALJEVO

Proba modul

ribbon

Proba modul

top